Chiến lược phát triển Print
Sunday, 13 May 2012 09:04
There are no translations available.

Chiến lược phát triển

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

 • Tư vấn, khảo sát nghiên cứu thị trường

 • Tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện
 • Thiết kế các công trình điện tử viễn thông
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình điện tử viễn thông (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);
 • Đại diện thương nhân, trực tiếp chuyển giao công nghệ chuyên nghành thông tin, truyền thông.
 • Mua bán, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên nghành thông tin và truyền thông, điện tử, viễn thông, tin học;
 • Gia công sản xuất phần mềm
 • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
 • Cung cấp các dịch vụ đào tạo, quản lý dự án trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và thương mại điện tử;
 • Tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới;
 • Đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông;
 • Dịch vụ xây dựng, lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);
 • Xây dựng chương trình quảng cáo khuyến mại và xây dựng thương hiệu;
 • Xúc tiến thương mại
 • Tư vấn lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin